Rutinemessig kastrasjon av hund er forbudt i Norge. Imidlertid åpner Lov om dyrevelferd for kastrasjon «der det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd, eller av andre særlige grunner». Videre sier Råd om dyreetikk at «spørsmålet om kastrasjon skal vurderes med avgjørende vekt på det enkelte dyrs integritet og naturlige livsutfoldelse. Det må være adgang til kastrasjon i de tilfeller der dette i praksis vil være til dyrets eget beste, eller i liten grad vil endre dyrets livsform og situasjon.»

Ved medisinske problemer relatert til kjønnsorganene er kastrasjon lovlig og nødvendig. Problematferd er en stor årsak til dårlig velferd, og dermed vil kastrasjon kunne utføres hvis man tror dette vil kunne rette opp problematferden. Man må imidlertid være klar over at mye problematferd ikke er direkte relatert til kjønnshormoner, men kan komme av for lite fysisk og psykisk stimuli, frustrasjon, stress, innebygd redsel, mangelfull trening av hunden, smerter, sykdom, etc. Man må også veie opp positive og negative sider ved kastrasjonen, og dette er noe dyreeier og veterinær bør gjøre sammen.

Hannhundene blir kjønnsmodne rundt 6-9 mnd alder, men modnes ikke mentalt før 17-24 mnd alder. Ved 12-13 mnd alder er testosteronnivået på topp, for senere å synke noe. Testosteronet er viktig for modningen av hunden, og for at den skal få et «hannhundpreg» kroppslig. Det er også viktig for selvtilliten til hunden. En hund som er engstelig vil derfor kunne bli verre etter en kastrasjon.

Kjemisk kastrasjon vil ofte være lurt å prøve ut før man fjerner testiklene kirurgisk.

POSITIVE effekter ved kastrasjon (hvis atferden er kjønnsrelatert):

 * Reduksjon i stress/aktivitet (10-15% har effekt)

 * Redusert urinmarkering (50-90% har effekt )

 * Redusert riing (50-90% har effekt)

 * Redusert rømming for å treffe løpetisper (50-90% har reduksjon)

 * Reduksjon i hannhund-aggresjon (15-50% har effekt). 

  NB! Mulig forverring hvis ikke kjønnsrelatert!

 * Reduksjon i aggresjon mot fremmede mennesker (10-15% har effekt)

 * Reduserer/fjerner faren for en del medisinske tilstander slik som             prostataforstørrelse og testikkelkreft.

NEGATIVE effekter ved kastrasjon

* Økt hannhund-aggresjon 

  (7-20%. pga angst, og at andre hunder er mer pågående)

* Økt aggressivitet overfor mennesker forekommer (pga angst)

* Økt sensitivitet for lydstimuli (Nyttårsaften…)

*«Dårlig», ullen pels (Settere, Cavalier, Phalene, Papillon)

* Økt fare for medisinske tilstander slik som prostatakreft

* Spiser og ruller seg oftere i avføring

* Økt tigging og sultfølelse

* Redusert aktivitetsnivå

* Økt bjeffing

* Økt vekt

 

Kolbotn Dyreklinikk
Sofiemyrveien 6,
1412 Sofiemyr