KIRURGI

Vårt operasjonsteam utfører det meste av bløtvevskirurgi

Mange sykdommer og tilstander hos våre kjæledyr må opereres for at de skal bli friske og ha et godt liv. Det kan være akutte operasjoner der det er fare for livet eller planlagte operasjoner som kan forberedes i god tid. Vi har mange års erfaring som kirurger og utfører de fleste inngrep fra enkel fjerning av kuler i huden til teknisk krevende kirurgi. Vi benytter oss av gassnarkose under de fleste operasjonene. Dette fordi det er en av de sikreste og mest skånsomme narkosene vi kan tilby. Vi har alltid en spesialutdannet anestesidyrepleier som overvåker pasienten og ser til at den har det bra, at åndedrettet og pulsen er stabil og at medisinsk-teknisk utstyr fungerer slik det skal. Vi har selvsagt også maskinell overvåking av pasientene, slik at vi kan følge eksakt med på blodtrykk, pustefrekvens, hjerterytme og konsentrasjon av ulike blodgasser. Vi anser en kombinasjon av både menneskelig og maskinell overvåking som det sikreste og beste for dyrene.

Det er viktig med smertebehandling ved kirurgiske inngrep

Smertelindringen tilpasses inngrepet slik at små inngrep får litt smertelindring, mens store inngrep får en sammensatt og omfattende protokoll for smertelindring. En multi modal terapi er det beste der mange forskjellige lindrende teknikker/medisiner benyttes samtidig.Vi legger en plan før operasjonen for hva som skal gis og vi tilpasser også underveis. Mange sykdommer og tilstander hos våre kjæledyr må opereres for at de skal bli friske og ha et godt liv.

Alle våre operasjons pasienter får tilført varme fordi bedøvede pasienter mister evnen til å opprettholde kroppstemperaturen selv. Det er derfor viktig at vi overvåker temperaturen og hjelper dem så godt vi kan. Hos oss ligger alle pasienter på varmematte og de er dekket av tepper både før, under og etter operasjoner. Alle operasjonspasienter ligger på intravenøst drypp for å sikre væskebalansen underveis og for å opprettholde blodtrykket. Narkose innebærer at hunden ved hjelp av legemidler blir bedøvet i forkant av en operasjon eller en undersøkelse.  I kombinasjon med smertestillende legemidler medfører narkosen at dyret slipper å ha vondt eller kjenne det som skjer under operasjonen eller undersøkelsen.

En allmenn undersøkelse som inkluderer kontroll av hjerte og lunger, utføres av veterinær før hver narkose. Noen ganger komplementeres undersøkelsen med blodanalyser, røntgen eller ultralyd for at veterinæren skal kunne gjøre en risikovurdering. Enkelte tilstander som kan oppdages på blodprøve, som for eksempel hjerteproblemer eller nedsatt nyrefunksjon, kan spille inn på valg av narkosemiddel. Narkosen tilpasses hvert dyr individuelt, ved at man tar hensyn til rase, alder, vekt, allmenntilstand og eventuelle sykdommer.

Før hunden legges i narkose, blir det vanligvis gitt beroligende og smertestillende legemidler, såkalt premedisinering. Beroligende preparat før operasjon brukes for å minimere stress og uro hos dyret, og for å gjøre narkosen mer stabil. Smertelindring gis vanligvis før narkose for å forhindre at smertefornemmelser oppstår under og etter operasjon. Hvilken narkosemetode som brukes kommer an på blant annet hvilket inngrep som skal utføres, dyrets rase, alder, sykdomshistorie og operasjonsavdelingens rutiner. Pasienten kan puste inn narkosen eller få den direkte i blodet via venekateter eller med en injeksjon i muskelen. Ofte brukes en kombinasjon av disse metodene.

Inhalasjonsnarkose er den narkosemetoden vi vanligvis bruker. Narkosen starter oftest ved at hunden får et narkosemiddel via venekateter direkte i blodet, deretter føres en tube ned i luftrøret. Via denne tuben puster dyret inn narkosegass blandet med oksygen/luft. Inhalasjonsnarkose anses å være en skånsom narkoseform ettersom dyret puster ut det meste av narkosegassen igjen og kroppen ikke behøver å bryte ned større deler av narkosemiddelet.

Oppvåkning

Når pasienten begynner å våkne, overføres den til oppvåkningsavdelingen. Her overvåkes dyret nøye til det er helt våkent. Oppvåkningen skjer i et rolig og varmt miljø med dempet belysning, hvor regelmessige kontroller av allmenntilstand, puls, pust og kroppstemperatur utføres. Ved behov fortsetter man å gi væske og smertestillende midler i blodet. Dyrene blir normalt værende til veterinæren bedømmer at de kan reise hjem. Effektene av narkosen kan sitte igjen selv etter oppvåkningen.

Risiko og komplikasjoner ved narkose

Narkose innebærer alltid en viss risiko, selv om den i dag er betydelig mindre enn før. For et ungt og friskt dyr er risikoen ved narkose veldig liten. Dyrets rase, alder, sykdom og medisinske status påvirker risikonivået. Før hver operasjon gjøres derfor en individuell narkosebedømmelse. Risikoen må alltid veies mot gevinsten av at dyret bedøves og opereres/behandles. Det er uvanlig at veterinæren helt fraråder narkose eller annen bedøvelse, noe som medfører at operasjon ikke kan gjennomføres. Dagens narkosemetoder er veldig sikre, og godt utdannet personell som overvåker gjør at man kan gripe raskt inn om noe ser unormalt ut. Anestesidyrepleieren styrer anestesiens dybde og lengde og avbryter den når inngrepet er ferdig. Anestesidyrepleieren har hele tiden oppsyn med hundens allmenntilstand før, under og etter narkose og operasjon.    

Kolbotn Dyreklinikk
Sofiemyrveien 6,
1412 Sofiemyr