På Kolbotn dyreklinikk har vi anledning til å utføre de aller fleste former for røntgenundersøkelser. Dette inkluderer røntgenbilder som en del av utredningen ved akutt eller vedvarende oppkast, hoste, halthetsutredninger, mm. Vi har nytt og moderne røntgenutstyr fra Examion, og bruker kun digitalt røntgen. Dette gir oss anledning til å ta gode bilder av alt fra små gnagere til store hunder! Røntgenbilder er et uvurderlig verktøy i vår klinikkhverdag. Samtidig har også røntgen sine begrensninger, og det er ikke alt man kan se på et røntgenbilde. Dette diskuterer vi alltid med deg når vi blir enige om hvilke tester og prøver som skal gjøres i utredningen av ditt dyr. 

Avhengig av hva slags røntgenbilder ditt dyr trenger, kan bildene i noen tilfeller tas av våkne dyr, men ofte kreves det at dyret får noe å slappe av på (sedasjon). Dette kan være nødvendig for at dyret skal ligge helt stille, da bevegelse vil gi utydelige bilder. Noen ganger må dyret også ligge i litt uvante vinkler, noe som gjør sedasjon nødvendig for de aller fleste dyr. Spesielt ved røntgen av ben ved f.eks haltheter, er sedasjon nødvendig. Dersom dyret ditt skal sederes, skal det faste i forkant (altså ikke spise mat). Hvor lenge dyret ditt skal faste varierer basert på flere faktorer, så ta gjerne kontakt med klinikken dagen i forkant dersom du ikke har fått spesifikk beskjed. 
 
Røntgenbildene vil være klare umiddelbart etter undersøkelsen, men veterinæren må også ha tilstrekkelig anledning til å se på og vurdere røntgenbildene, noen ganger i samarbeid med en kollega. Røntgentolkning er et spesialfelt hvor vi noen ganger ønsker en ekstern vurdering; da kan vi etter avtale med deg sende bildene til eksterne radiologer mot en ekstra kostnad, og vil ta kontakt med deg når svaret foreligger. 
Kolbotn Dyreklinikk
Sofiemyrveien 6,
1412 Sofiemyr