I tilfeller der dyret har problemer med urinveiene, er det ofte nødvendig med en urinprøve. Dette kan være dersom dyret tisser uvanlig mye, har smerter ved urinering eller man har sett blod i urinen. Urinprøven kan tas ut på klinikken, eller det kan være aktuelt å samle opp en urinprøve hjemme i forkant av timen.

På klinikken tas urinprøven enten rett fra blæren (cystocentese), via et kateter eller ved oppsamling i eget bekken. Urinprøven skal som regel være så fersk som mulig (helst ikke mer enn 3 timer gammel), og må oppbevares i et rent glass/kopp med lokk i kjøleskap fram til man får analysert den.

Før man tar urinprøve hjemme i skål, bør man vaske vulva eller forhuden med saltvann før prøven tas. Dette for å forhindre overflatebakterier i prøven. Ved oppsamling av urinprøve av katt hjemme, finnes det spesielle plastperler som man legger i kattekassen i stedet for sand. Disse perlene trekker ikke til seg urin, slik at urinen samler seg i et hjørne i kattekassen og enkelt kan suges opp med egen pipette. Hvordan urinprøven skal samles opp, avtales nærmere i forbindelse med timebestillingen.

På klinikken har vi egne maskiner som analyserer urinprøver. Vi kan da blant annet vurdere hvor konsentrert urinen er (spesifikk vekt), pH-verdien, om det er funn av proteiner, blod, betennelsesceller, eller sukker (kan blant annet ses ved diabetes). Vi kan også vurdere om det er bakterier eller saltkrystaller i urinen.

Ved behov sendes urinprøven til eksternt laboratorie, enten for bakteriedyrkning (hjelper oss blant annet å vurdere valg av antibiotika i forbindelse med urinveisinfeksjoner), eller for sjekk av ytterligere komponenter som en del av en større utredning.

Kolbotn Dyreklinikk
Sofiemyrveien 6
1412 Sofiemyr

Kolbotn Dyreklinikk
Sofiemyrveien 6
1412 Sofiemyr